Toimihenkilön ohjeet

Tältä sivulta löydät ohjeet järjestön/yhdistyksen toimihenkilölle.

Ilmiotuksen tarkastus ja hyväksyminen

Toimihenkilö tarkistaa uudet pentuvälitysilmoitukset ennen kuin ne julkaistaan yhdistyksen/järjestön pentuvälityspalvelussa. Vain julkaistut ilmoitukset ovat kaikkien nähtävillä.

  1. Kirjaudu palveluun osoitteessa https://esimerkkiyhdistys.pentuvalitys.fi/kirjautuminen
  2. Valitse ilmoitustyyppi missä haluat tarkastaa ja hyväksyä ilmoituksia. Esimerkiksi astutukset.
  3. Jokaisen kategorian ilmoitukset on jaoteltu hyväksymättömät ilmoitukset ja hyväksytyt ilmoitukset tauluihin.
  4. Lisäksi jokaisessa ilmoituksessa on kohta hyväksytty, josta näkee, onko kyseinen ilmoitus hyväksytty vai ei
  5. Vain hyväksymättömällä ilmoituksella on näkyvissä hyväksy-nappi.
  6. Jos hyväksyttävän ilmoituksen tietoja ei tarvitse muuttaa, painetaan kyseisen ilmoituksen kohdalla hyväksy-nappia.
  7. Jos hyväksyttävän ilmoituksen tietoja tarvitsee muuttaa, painetaan kyseisen ilmoituksen kohdalla muokkaa-nappia, jolloin ilmoituksen tiedot avautuvat lomakkeelle. Kaikkia lomakkeella olevia tietoja voi muokata. Ilmoitus hyväksytään painamalla lomakkeen lopussa olevaa hyväksy-nappia.
  8. Hyväksytyn ilmoituksen julkiset tiedot tulevat näkyviin kyseisen rodun ilmoituksissa. (Kaikkia ilmoitustyyppejä ei julkaista, esimerkiksi yhdistelmän tarkistuspyynnöt)